Yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yayımlandı

Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi yayımlandı.

EĞİTİM 12.10.2023 14:16:00 0
Yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yayımlandı


"Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği", 9 Eylül 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmıştı. Bu bağlamda, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi" ise Çarşamba günü yayımlanarak yürürlüğe girdi.


MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN SORUMLULUKLARI BELİRLENDİ


Yönerge ile yazılı ve uygulamalı sınavlar ve bu sınavların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönergede konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanacak ortak yazılı sınavlar kapsamında millî eğitim müdürlüklerinin sorumlulukları belirlenirken, ortak yazılı sınavlarda soruların nasıl olacağı, sınavların nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği de açıklandı.


“DİNLEME, KONUŞMA, OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ ÖLÇÜLECEK”


Yönergeye göre iki aşamada gerçekleştirilecek olan Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın yüzde 50'si, dinleme sınavının yüzde 25'i ve konuşma sınavının yüzde 25'i alınarak hesaplanacak. Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları ise yazılı sınavın yüzde 70'i, dinleme sınavının yüzde 15'i ve konuşma sınavının yüzde 15'i alınarak hesaplanacak.

Böylelikle "dinleme, konuşma, okuma ve yazma" becerileri ölçülecek. İlkokullarda öğrencilerin Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla "dinleme, konuşma, okuma ve yazma" becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak. Ayrıca ilkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. 


ÖĞRENCİ İLE VELİSİNE GERİ BİLDİRİM VERİLECEK


Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak. Böylece öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya konacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci ile velisine geri bildirim verilecek. 


Haber Merkezi